De leerlingen van het 5de leerjaar spreken al een aardig woordje Frans. Tijdens hun Franse spelletjesnamiddag toonden ze aan elkaar welke woorden en zinnen ze al kennen.