De bib is een interessante plek waar onze kleuters graag komen. Dit keer maakten ze kennis met allerlei beroepen tijdens de doe-tentoonstelling over de voorleesboekjes van Liesbet Slegers.