De leerlingen van het 5de leerjaar waren benieuwd hoe hoog de grote bomen op onze speelplaats zijn. Daarvoor moesten ze eerst de driehoeksmeetkunde wat onder de knie krijgen. Gepakt met grote geodriehoek of andere apparatuur trokken ze naar de speelplaats om hun theorie om te zetten in de praktijk.