De leerlingen van het 4de leerjaar herhaalden hun nieuwe leerstof van taalbeschouwing tijdens het hoekenwerk. Daar kwamen alle nieuwe zaken uit de taalles terug aan bod.