De leerlingen van het 5de leerjaar maakten kennis met de chromebooks. Die gebruikten ze om extra te oefenen voor taal en spelling.