Tijdens hun studiekeuzetraject denken de leerlingen van het 6de leerjaar al goed na over hun latere beroepskeuze. In functie daarvan interviewden ze iemand uit die sector. Tijdens hun spreekbeurt deelden ze hier interessante zaken over met hun medeleerlingen.