Algoritmisch en computationeel denken is een vaardigheid die meer en meer in de kijker staat. De leerlingen van het 5de leerjaar werden uitgedaagd om de computertaal beter te begrijpen door een Mindstormrobotje te programmeren. Deze moest uiteindelijk precies doen wat de leerlingen voor ogen hadden.