Ook voor onze kleuters was het vandaag hun eerste schooldag. Ze maakten kennis met hun juf en het speelgoed in de nieuwe klas.

Qworzó, je kunSt het!