Tijdens hun wiskundeles werkten de leerlingen van het 3de leerjaar samen in groep. Ze herhaalden oefeningen aan de hand van een ganzenbord.