De kleuters van de 3de kleuterklas maakten kennis met Zoem. Dit bijtje helpt hen in het eerste leerjaar met leren lezen. Ze mochten opnieuw even gaan wennen bij juf Eve en juf Kristel Maria.