Infobrochure: keuze van levensbeschouwelijke vakken

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:

  • dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
  • dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Een wijziging van de keuze moet ten laatste op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin de wijziging doorgaat worden meegedeeld.