Infobrochure: grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.

Aanpak pesten op school: No-Blame

Pesten kan je nooit goedpraten. Hoe ongewenst het ook is, het zal altijd deel uitmaken van het (school)leven. We gebruiken op onze school de No-Blame methode (niemand treft schuld) om pesterijen aan te pakken. Heel het schoolteam is opgeleid om deze probleemoplossende methode toe te passen.

Omdat pesten een groepsprobleem is, kiezen wij ervoor een groep in te schakelen in het zoeken naar een oplossing. Niet de leerkracht, maar wel de groep wordt uitgedaagd het probleem op te lossen. We vertrekken vanuit het slechte gevoel van het slachtoffer, niet vanuit feiten. De klemtoon ligt op het probleemoplossende karakter. De groep wordt actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Zo ontstaat er een sfeer die veel positiever is dan bij bestraffende methodes. Niemand wordt boos, niemand hoeft bang te zijn. De zoektocht naar een oplossing staat centraal. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. De gesprekken gebeuren door de klasleerkracht indien het probleem zich binnen de klas afspeelt. Zijn de leden van de groep leerlingen uit verschillende klassen, wat meestal zo is, dan gebeuren de gesprekken door de zorgcoördinator. De ouders van het slachtoffer worden altijd op de hoogte gebracht van de gesprekken.

Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op school werken we met Het Vlaggensysteem (Frans & Frank, 2010).

Zo kunnen we:

  • seksueel gedrag correcter en genuanceerder beoordelen;
  • een betere communicatie voeren met alle partijen;
  • een consequenter ’pedagogisch’ plan uitzetten met alle betrokkenen.

Vertrouwenspersoon

In Qworzó zijn de zorgleerkrachten de vertrouwenspersoon voor de kinderen. Bij hen kan je kind terecht als het slachtoffer werd van fysiek of psychisch geweld. Als je kind geslagen of gepest wordt en niet terecht kan bij zijn juf of meester, zijn er voor hen de zorgleerkrachten. Zij luisteren naar je kind en volgt het probleem op.