Welkom

Welkom aan alle nieuwe kleuters, leerlingen, leerkrachten en ouders! We hopen dat iedereen zich snel goed voelt op school. Aan alle andere kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen die betrokken is bij Qworzó wensen we een fantastisch leuk en goed schooljaar.

Kleuters vanaf woensdag naar de speelplaats

In een vorig bericht kon je lezen dat je op vrijdag 1 september, maandag 4 en dinsdag 5 september je kleuter tot aan de klasdeur mag brengen. Vanaf woensdag 6 september breng je je kleuter tot aan het kleine zwarte poortje van de kleuterspeelplaats. Dit is anders dan vorige jaren. Je zette je kleuter toen af aan de grote zwarte poort. Als de bel gaat gaan de kleuters met hun juf naar binnen. 
Kleuters die ’s middags naar huis gaan eten, worden om 12.05 uur naar de grote zwarte schoolpoort gebracht. 

Veilige weg van en naar de school

We stimuleren de kinderen om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Er staan ’s morgens en ’s avonds gemachtigde opzichters aan de uitgang van Spelewei, aan het kruispunt Albertstraat/Leopoldstraat, aan het kruispunt met de Markt/Leopoldstraat en aan het kruispunt Leest/Bevrijdingsstraat. Aan het kruispunt het kruispunt Jaak Mertensstraat/Sijsjespad staat er enkel ’s morgens een gemachtigde opzichter. 
De GAV (gemeentelijke adviesraad verkeer) vraagt aan de scholen om de leerlingen (en ouders) er begin september aan te herinneren om op de markt gebruik te maken van het nieuwe wandel- en fietspad achter de bloembakken. Je passeert dus best niet meer langs de geparkeerde auto’s. Zo wordt de veiligheid verhoogd.

Per gezin een schoolbrochure 2023-2024 met gewijzigd schoolreglement

Vandaag krijgt elk gezin de nieuwe schoolbrochure mee naar huis. In die brochure vind je zowel het schoolreglement, het pedagogisch project als een infobrochure met een aantal praktische afspraken. We vragen je om de brochure door te nemen.
Instemmen met de wijziging van het schoolreglement: onderteken de brief
Als je de brief ondertekent, stem je in met ons schoolreglement en met ons pedagogisch project. Dat is nu eenmaal verplicht om je kind geldig in te schrijven.

Rookvrije schoolomgeving

Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten binnen de volledige school. 
Omdat we een gezonde school zijn, vragen we ook aan de ouders om in de schoolomgeving het rookverbod te respecteren.

Briefjes om de afwezigheid te wettigen of te melden

In de lagere school hebben de kinderen de briefjes mee om hun afwezigheid wegens ziekte te wettigen.
Voor de leerplichtige kleuters (vijf jaar vóór 1 januari ’24) vragen we voor elke afwezigheid een briefje aan de leerkracht te bezorgen met de reden. De directie bepaalt op basis van dit briefje of de afwezigheid aanvaard wordt om mee te kunnen tellen bij de aanwezigheden (min. 290 halve dagen per schooljaar). 
Als de directie die reden niet aanvaardt, wordt de afwezigheid geregistreerd als ongewettigd afwezig (met een code B).

Zijn de gegevens op het ouderplatform juist?

We bezorgen je het wekelijks nieuws op donderdag met een mailbericht. Daarin vind je een link naar het ouderplatform. Op het ouderplatform zie je per kind een afbeelding met de naam van je kind(eren). Klik op die afbeelding. Zoek links de rubriek leerlinggegevens. Klik daarop en kijk even na of de gegevens die daarin staan nog correct zijn. Laat het ons anders weten.

 • algemene gegevens (o.a. adres)
 • gezins- en contactgegevens

Woensdag fruitdag

We willen kinderen aansporen om gezond te eten. Daarom organiseren we al enkele jaren een fruitdag. Op woensdag nemen alle kinderen in plaats van een koek, een stuk fruit mee om tijdens de speeltijd te eten. De andere dagen mag er natuurlijk ook fruit worden meegegeven.

Lijst met e-mailadressen van de leerkrachten

Elk oudste kind krijgt een lijst met de e-mailadressen van de leerkrachten mee. Het is niet de bedoeling om de leerkrachten te overstelpen met mails. We willen echter wel dat leerkrachten bereikbaar zijn voor situaties waarin dat echt nodig is. Soms gebeurt er iets buiten de school in het gezin of met uw kind waarvan je vindt dat de leerkracht op de hoogte moet zijn. Of je wil een extra oudercontact aanvragen. Dan kan je even een mail sturen om dat te bespreken.
Op 1 september starten er 3 nieuwe personeelsleden:

 • Lien Sommen ondersteunt de zorgwerking
 • Mariska Gomez is naast Sara Vos leermeester protestantse godsdienst
 • Andrei-Gabriel Budeanu is leermeester orthodoxe godsdienst.

Nieuwe fluo’s voor instappers, leerlingen eerste en vierde leerjaar

Enkele schooljaren geleden kregen alle kinderen een nieuw fluovestje van de ouderraad. Vanaf vorig schooljaar en ook dit schooljaar geven we alle kleuters van de instapklas, de nieuwe leerlingen en de leerlingen van het eerste en het vierde leerjaar een nieuw fluovestje. 
Ben je het vestje van je kind verloren? Zoek dan nog eens goed. We vinden het heel belangrijk dat de fluo’s goed gedragen worden. 
Langs deze weg danken we de ouderraad om onze kinderen zichtbaar te maken in het verkeer.

Drukke postweek

Graag de invulbriefjes binnenbrengen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan de juf of meester.

 • Er zijn nog ontbrekende invulbriefjes die opnieuw meegegeven worden in de kleuterschool.
 • Instemming schoolreglement, pedagogisch project en schoolbrochure.

Meester Sven is papa geworden

In juli werd meester Sven voor de tweede keer papa van een zoontje, Fil. We wensen het jonge gezinnetje veel geluk. Juf Frieda neemt gedeeltelijk de vervanging op zich. Tot voor enkele jaren was zij onze leermeester zedenleer. 

Ouderavonden op 4 september in de lagere school, op 5 september in de kleuterschool

Op maandag 4 september houden we om 19 uur een informatieavond voor de ouders van de kinderen van onze lagere school. Je wordt verwacht in de eetzaal van de lagere school. Na een half uurtje algemene informatie, kan je met de juf of meester van je kind naar de klas. Daar zal je nog meer uitleg krijgen over de werking in de klassen. 
De ouders van de kleuters verwachten we op dinsdag 5 september om 19 uur in de eetzaal van de lagere school voor hun infoavond. Aansluitend op de algemene informatie gaan zij ook met de juf naar de klas. 

Schoolvoorstelling van de Academie Muziek en Woord voor het tweede en derde leerjaar

De Academie nodigt de leerlingen van het tweede en derde leerjaar uit op een schoolvoorstelling op dinsdag 5 september. Ze promoten hiermee hun werking.
Dit jaar zetten ze meer in op interactie, daardoor presenteren ze in de voorstelling nog beter de werking van hun lessen. In deze workshop maken de leerlingen kennis met de verschillende disciplines die de academie aanbiedt. 

Rollebolle voor de derde kleuterklas op 7 september

Donderdag 7 september zullen de kleuters van de derde kleuterklas een leuke namiddag beleven. Ze gaan rollebollen in de sporthal van Merksplas. Deze activiteit is georganiseerd door Moev. Ze gaan er te voet naartoe en vertrekken om 12.15 uur. Alle kleuters blijven die dag dus best op school eten. 

Qworzó sportief

De kinderen van de lagere school krijgen donderdag 7 september de sportkalender tot aan de kerstvakantie mee. Daarop vind je wanneer je kind gaat zwemmen, fietslessen en danslessen heeft. Die data vind je ook weer op het Ouderplatform bij de rubriek ‘kalender’.

Fietsen

Donderdag 7 september fietsen de volgende klassen: 6A – 6B – 5A – 5B.
De kinderen brengen hun fiets mee en evt. hun fietshelm. Ze plaatsen hun fiets in de rode of gele fietsstalling, afhankelijk langs welke kant ze de school binnenkomen. 

Zwemmen

Vanaf dit schooljaar gaat het schoolzwemmen door in Sportoase in Hoogstraten. Goed om weten is dat de jongens geen strandshort, maar een strakke, nauw aansluitende zwemshort moeten dragen. Het schoolzwemmen start op maandag 11 september. Op de volgende nieuwsbrief lees je welke klassen aan de beurt zijn. 

Ter info

 • Doezel en Dut: Jonge kleuters, voor wie een hele schooldag nog te zwaar is, kunnen in de namiddag terecht voor een middagdutje in de Spetter. De middagbegeleidsters nemen hen mee na de eetbeurt. Inlichtingen en inschrijvingen gebeuren via de Spetter isabel.vandereycken@merksplas.be.
 • De oudste kinderen van het gezin hebben het boekje ‘Activiteitenprogramma najaar 2023’ van kinderclub De Spetter bij.
 • De kinderen van de lagere school worden door sportclub SpetseRR uitgenodigd om deel te nemen aan een jeugdinitiatie mountainbike op woensdag 6 september. Inschrijven hiervoor is verplicht en kan gratis op spetserr@gmail.com voor dinsdag 5 september. We verzamelen om 13:00 uur aan Spelewei. Om 15:30 uur kunnen de kinderen hier terug opgehaald worden. De kinderen brengen zelf een helm en een mountainbike of crossfiets (géén gewone fiets) mee. Er is de mogelijkheid om die middag op school te blijven eten.
  Nadien kunnen de kinderen deelnemen aan de Veldcross op Merksplas Kolonie op zaterdag 9 september. Alle info hieromtrent vind je in bijgevoegde flyer.
   

Kalender

vr 01 sep Start schooljaar
ma 04 sep Nog geen schoolzwemmen
ma 04 sep Infoavond lagere school 19 uur
di 05 sep Schoolverstelling Academie voor 2de en 3de lj in de NM
di 05 sep Infoavond kleuterschool 19 uur
wo 06 sep Kriebelteam
do 07 sep Fietsen 6A/6B/5A/5B
do 07 sep Rollebolle voor de derde kleuterklas in de VM

Vriendelijke groeten

Bea Mertens