Infobrochure: communicatie

Wekelijkse nieuwsbrief op het ouderplatform

Op een week tijd hebben we heel wat nieuws voor jou of je kind. We bezorgen je dit op één vaste postdag. Je krijgt dan van ons een schoolnieuwsbrief digitaal waarin je kan lezen welke brieven, inschrijvingsstrookjes of belangrijke weetjes je in de boekentas van dochter- of zoonlief hoort te vinden. Donderdag is de postdag, zodat je vrijdag eventueel al een aantal dingen kan terugbezorgen. Je vindt de nieuwsbrief ook op de website van de school. Belangrijke berichten posten we tussendoor om kort op de bal te kunnen spelen.

Website, Facebookpagina en Instagram

We hebben een schoolsite. Je vindt hem op het internet bij www.qworzo.be. We maken het hele jaar door foto’s van verschillende schoolactiviteiten en evenementen. Je vindt er de kalender en de nieuwtjes terug. Ook de facebookpagina Qworzó Merksplas en Instagram Qworzó Merksplas geven je een beeld over wat er op school gebeurt.

Oudercontacten

In de loop van september zijn er informatieavonden voor de ouders van kleuters en van de kinderen van de lagere school. Na een algemeen gedeelte in de refter, wordt in elke klas de klaswerking toegelicht.

In de loop van het schooljaar zijn er ook individuele contacten mogelijk tussen ouders en de leerkracht, CLB, hulpleerkracht, zorgcoördinator, turnleerkracht, leerkracht levensbeschouwing of de directie.

Voor kleuters

In de kleuterschool plannen we individuele oudercontacten in oktober en in mei. Indien nodig contacteert de zorgleerkracht je nog voor een extra oudercontact in januari.

Voor de lagere school

In de lagere school zijn er individuele oudercontacten voorzien de week voor de herfstvakantie en de week voor de paasvakantie. Indien nodig contacteert de zorgleerkracht je nog voor een extra oudercontact in januari.

Problemen tussen leerkrachten en ouders

Als je vindt dat het niet vlot tussen je kind en de leerkracht, neem je best met hem of haar zo vlug mogelijk contact op. Zo kan je proberen om samen een oplossing te zoeken. Als de leerkracht een probleem heeft met ouders, neemt die zelf eerst contact op met de ouders om tot een vergelijk te komen.

Als dat geen resultaat oplevert, kan je een afspraak maken met de directeur zodat die kan trachten een overeenkomst tussen ouders en leerkracht tot stand te brengen. Als dat ook mislukt, kunnen de ouders of de leraar zich wenden tot het schoolbestuur via de schepen van onderwijs.