Schoolreglement

Het decreet leersteun treedt in werking vanaf 1 september 2023.

Art. 51

De ondersteuning aan de leerling met een GC-verslag en aan de leerling met een IAC-verslag, wordt geboden door het leersteuncentrum waarbij de school is aangesloten.

Onze school is aangesloten bij:

ILOV Leersteuncentrum KOSMOS Instellingsnummer: 145508 Maatschappelijke zetel: Stadsbestuur Geel, Werft 20, 2440 Geel.

De leerondersteuners ondersteunen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes (op basis van een GC-verslag of een IAC-verslag) op de klasvloer en coachen de leerkracht om hier verder mee aan de slag te gaan.

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de directeur (info@qworzo.be) of bij de zorgcoördinatoren Lieselot Geenen (lieselot@qworzo.be), Berbe Verhoeven (berbe@qworzo.be), Ive Hapers (ive@qworzo.be).